שלום רב,
כניסתך לאתר האינטרנט והשימוש באתר מהווים אישור לכך שקראת את תנאי השימוש באתר והינך מסכים להם. אם וככל שאינך מסכים לאחד התנאים המפורטים במסמך זה אל תעשה שימוש באתר.


פיקארו שומרת לעצמה את הזכות, ללא צורך בהודעה מראש, לשנות את תנאי השימוש וכל מידע אחר הכלול באתר ולעדכנו.

פיקארו מתחייבת כלפי המועמד, כדלקמן:

 • לעשות שימוש מושכל במידע ולשמור, ככל הניתן, על פרטיות המידע המועבר לידיה ועל כבודו של האדם.

 • פיקארו עושה את מירב המאמצים לצורך שמירת הסודיות באתר ובמידע המצוי בידה.

 • לעשות שימוש במידע אותו היא מקבלת אך ורק לצורך קידום האינטרסים של המועמד ובכפוף לחובותיה על פי דין.

 • מועמד הפונה לפיקארו אשר מבקש כי בחלק מהמידע לא ייעשה שימוש או כי חלק מהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים – עליו למסור זאת בכתב לגורם רלוונטי בפיקארו ופיקארו תפעל כמיטב יכולתה לא לעשות שימוש במידע האמור. יחד עם זאת, על המועמד לדעת כי יהא בכך כדי לפגוע ביכולתה של פיקארו לסייע לו בקידום האינטרסים שלו.

 • פיקארו עושה את מירב המאמצים כי האתר והתקשורת באמצעותו יהיו זמינים בכל שעות היממה אך ייתכנו תקלות בהן מתחייבת פיקארו לטפל במהירות האפשרית.

בפנייתי לפיקארו הנני מאשר, כדלקמן:

 • פנייתי לפיקארו נעשית מרצון חופשי. פיקארו אינה מחייבת אותי להעביר לידיה מידע כלשהו. אני מבין כי ללא העברת מידע לא יהא בידיה של פיקארו כדי לקדם את האינטרסים שלי.

 • כל המידע אשר העברתי לפיקארו הינו נכון.

 • ברצוני כי פיקארו תקדם את ענייני ואני נותן בזאת הסכמתי לכך שפיקארו תקבל מידע אודותיו הן באופן ישיר (ממני) הן באופן עקיף (מידע המועבר לידי פיקארו באמצעות המחשב וטכנולוגיה הקשורה בהעברת המידע באמצעות מחשב) והן מצדדים שלישיים (לרבות אך לא רק: ממליצים, מידע גלוי באינטרנט, שיתוף פעולה עם חברות השמה אחרות, בדיקות רקע ובכלל זה עבר פלילי וכו').

 • אני מודע לכך כי המידע אודותיי יועבר לידי צדדים שלישיים (מעסיקים, גורמים איתם פיקארו משתפת פעולה לצורך קידום אינטרס הפונים אליה או גורמים עסקיים עימם היא משתפת פעולה או מתמזגת איתם תפעולית, גורמים עימם ניתן לאמת את המידע וכו') . בפנייתי ובהעברת קורות חיי אני מסכים שהמידע יועבר ויוצג בפני צדדים שלישיים.

 • אני מסכים להיכלל במאגר המידע של פיקארו.

 • אני מסכים לכך שפיקארו תעשה שימוש במידע לצורכי מחקר וסטטיסטיקות ובמסגרת זו, בין היתר, תעשה שימוש במידע טכנולוגי המצוי במחשב האוסף מידע אודות פעילותי באתר וזאת תוך ניסיון לשמור ככל הניתן על פרטיותי.

 • אני מסכים לכך שפיקארו תעשה שימוש בכתובת המייל שמסרתי אליה לצורך קבלת מידע אודות משרות וכל מידע נוסף.

כללי:

 • אין לפיקארו אחריות על תוכן או מסרים של פרסומות או הודעות המפורסמות באתר.

 • פיקארו תעשה כל מאמץ לצורך מציאת תעסוקה לפונים עליה, אך אין היא מתחייבת למצוא משרות עבור הפונים.

 • ההתקשרות בין המועמד לבין מקום העבודה נעשית בין הצדדים ופיקארו אינה צד להתקשרות. לפיכך, אין לפיקארו כל אחריות בגין נזק או פגיעה הנובעת מההתקשרות בין הצדדים.

 • הפנייה באמצעות האתר פתוחה לכלל המועמדים ופיקארו אינה מבחינה בין המועמדים השונים. נתונים אישיים אותם אוספת פיקארו נועדו לצורך שימוש פנימי ועל מנת להתאים את המשרה באופן הטוב ביותר למועמד.

 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים או הפניות לאתרים אחרים. אין לפיקארו כל אחריות עבור אתרי אינטרנט או כל מידע אשר אינו נכתב על ידה או אינו בשליטתה.

 • כל הזכויות למידע המצוי באתר שמורות לפיקארו וחל איסור לשכפל, להעתיק או לעשות כל שימוש במידע המצוי באתר מבלי לקבל על כך הסכמה מראש ובכתב מפיקארו.

 • השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. המידע המצוי באתר הינו לידיעה בלבד וייתכן כי המידע לא יהא מעודכן או יהיו בו אי דיוקים. טרם עשיית שימוש במידע המצוי באתר על המועמד לוודא את נכונות האמור בו ואין לפיקארו כל אחריות בגין שימוש במידע המצוי באתר.

 • האמור באתר בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו.

 • פיקארו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את תכני האתר ואת השירותים הניתנים באמצעותו או חלקם.

 • מועמד אשר מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה או מהמאגר של פיקארו יכול לעשות כן בתוך כרטיסו האישי.