שמירה על פרטיות

פיקארו עושה את כל המאמצים על מנת להגן על פרטיות המידע הנמסר לידיה ובכלל זה עושה שימוש במערכת אבטחת מידע. יחד עם זאת, מקום בו מועמד חושש מהעברת מידע רגיש הוא מתבקש שלא להעבירו באמצעות האתר.

על מנת לשרת את המועמד פיקארו נדרשת לקבל מידע אודותיו ובכלל זה מידע אישי. מסירת הנתונים נדרשת לצורך איתור משרה עבור המועמד ועל מנת לשרת את המועמד באופן הטוב ביותר. לא ניתן לקדם את המועמד ללא המידע אשר ניתן על ידי המועמד ומידע נוסף הנאסף מצדדים שלישיים. אי העברת המידע תפגע ביכולתה של פיקארו לקדם את האינטרסים של המועמד.

  • אין כל חובה להעביר מידע לפיקארו והעברת המידע נעשית מרצונו החופשי של המועמד.
  • פיקארו מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר אליה אך ורק לצורך קידום המועמד ועל מנת לנסות ולחפש עבורו את המשרה המתאימה לו ביותר. זאת, למעט, נתונים סטטיסטיים אותם אוספת פיקארו מהמועמד עצמו ומהטכנולוגיות השונות הקיימות במחשב לצרכי בדיקות פנימיות, למען שיפור עבודתה ותפעול האתר ולצורך העברת מידע אודות פעילות האתר לצדדים שלישיים.
  • פיקארו נעזרת ואוספת נתונים אודות כניסות המועמדים לאתר והשימוש באתר (באמצעות "cookies" או באמצעות כל אפשרות טכנולוגית אחרת– מידע אודות מספר הכניסות לאתר, שהות באתר, כתובת ה – IP ממנה נערכה הפנייה לאתר, הנתונים בהם נעשה שימוש באתר וכיו"ב) וזאת לצורך בדיקות סטטיסטיות, אימות נתונים ובדיקות שונות שנועדו לשפר את יכולת תפעול האתר, שיפור יכולת מתן השירות למועמד ואודות קבלת מידע לצורך פעילות האתר.
  • מעבר לנתונים אותם מעביר המועמד לפיקארו אוספת פיקארו מידע גם מגורמים נוספים: ממליצים, חומר גלוי, מידע אובייקטיבי המועבר באמצעות הפנייה לאתר, מידע מגורמים עימם פיקארו משתפת פעולה ועוד.
  • לצורך ביצוע עבודתה פיקארו נדרשת להעביר את המידע אודות המועמד לצדדים שלישיים (מעסיקים פוטנציאלים, גורמים עימם פיקארו משתפת פעולה וכיו"ב). יחד עם זאת, פיקארו תעשה כן אך ורק לצורך קידום האינטרסים של המועמד ובכפוף לכל דין.
  • מועמד המבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע או מרשימת התפוצה של פיקארו יכול לעשות כן בכרטיסו האישי.
  • מדיניות זו נוגעת לשימוש באתר של פיקארו ואינה חלה על קישורים לאתרים אחרים, פרסומות או כל חומר שלא נאסף או נכתב על ידי פיקארו ואין לפיקארו כל אחריות בגין חומר, מידע הנאסף באמצעות אתרים אחרים או פעילות שאינה בשליטתה.
  • פיקארו שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במדיניות הפרטיות.

בכל מקרה של שאלה או בקשה הנוגעת למדיניות הפרטיות של פיקארו אנא פנה אלינו בדוא"ל:  info@picaro.co.il