ראיון עבודה פולסטאק

במסגרת עבודתו
במידה והיה ראש צוות
במסגרת עבודתו
במידה והיה ראש צוות